Baza znanja.

Često kroz surfanje internetom "naletimo" na pojmove kojima ne znamo značenje a neki puta nam baš budu od krucijalne važnosti da to nismo ni svjesni pa se poslije vraćamo u pretragu.

Za tebe sam pripremio i to abecednim redom neke pojmove s kojima sam se i sam susretao kroz godine i praksu.
A

Apache je popularan web poslužitelj otvorenog koda koji se koristi za hosting web stranica i aplikacija.

podržava različite operativne sustave, uključujući Unix, Linux, Windows, macOS i druge. Apache ima veliku fleksibilnost i može se konfigurirati za različite potrebe, od jednostavnih statičkih web stranica do složenih dinamičkih aplikacija.

Apache je visoko prilagodljiv, pouzdan i široko korišten web poslužitelj s bogatim skupom značajki. Mnoge popularne web stranice, uključujući i neke od najvećih, koriste Apache kao svoj web poslužitelj.

API (Application Programming Interface) je skup definiranih pravila i protokola koji omogućuju komunikaciju između različitih softverskih komponenti. API djeluje kao sučelje koje omogućuje programerima pristup određenim funkcionalnostima ili podacima jedne aplikacije putem druge aplikacije.

Omogućuje razmjenu podataka i komunikaciju između različitih softverskih sustava, bilo da su to web aplikacije, mobilne aplikacije, operacijski sustavi ili bilo koje druge softverske komponente. API definira način na koji se zahtjevi šalju i odgovori primaju, kao i format podataka koji se koriste u komunikaciji.

API može biti dizajniran za specifične svrhe, kao što je pružanje pristupa određenoj usluzi ili funkcionalnosti, kao što je API za plaćanje, API za geolokaciju ili API za društvene mreže. API-ji mogu biti javno dostupni za integraciju s drugim aplikacijama ili mogu biti namijenjeni internoj upotrebi unutar organizacije.

Pristupačnost (eng. accessibility) se odnosi na dizajn i pristup informacijama, tehnologijama i okruženjima na način koji omogućuje ljudima s različitim sposobnostima da ih koriste na jednak način. Glavni cilj pristupačnosti je osigurati da ljudi s invaliditetom ili drugim posebnim potrebama imaju jednaku mogućnost pristupa i sudjelovanja u digitalnom i fizičkom okruženju.

Pristupačnost je važna jer omogućuje svim ljudima, bez obzira na njihove sposobnosti, da budu aktivni sudionici u društvu. Osiguravanje pristupačnosti pomaže uklanjanju barijera i diskriminacije.

Anchor text se odnosi na tekstualni sadržaj koji se koristi kao link unutar web stranice. To je klikabilni tekst koji, kada se klikne, vodi korisnika na drugu stranicu ili lokaciju unutar iste stranice. Anchor text je obično obilježen posebnom bojom ili podcrtanom kako bi se razlikovao od ostatka teksta.

B

Backend (ili back-end) je dio softverske aplikacije koji se odnosi na "poslovnu logiku" i obradu podataka iza scene. To je onaj dio aplikacije koji se izvršava na poslužitelju i odgovoran je za rukovanje zahtjevima korisnika, upravljanje bazom podataka, izvršavanje računalnih operacija i osiguravanje funkcionalnosti i performansi sustava.

Backend programer je softverski inženjer koji se specijalizirao za razvoj i održavanje backenda aplikacija. Njihov glavni fokus je implementacija poslovne logike, upravljanje bazom podataka, izrada API-ja i osiguravanje funkcionalnosti i performansi aplikacije na poslužiteljskoj strani.

Backlink (povratna veza) je veza koja vodi s jedne web stranice na drugu web stranicu. To je kada jedna web stranica postavlja link (hipervezu) na drugu web stranicu, omogućavajući korisnicima da klikom na taj link pređu s jedne stranice na drugu. Backlinkovi su važni za SEO (optimizacija tražilica) jer tražilice koriste broj i kvalitetu backlinkova kako bi procijenile relevantnost i popularnost web stranice.

Bounce rate (stopa napuštanja) je metrika koja se koristi u analitici web stranica kako bi se mjerila učestalost kojom posjetitelji napuštaju web stranicu nakon što su posjetili samo jednu stranicu, bez interakcije s ostalim sadržajem na web mjestu. Izražava se kao postotak posjetitelja koji odlaze s web stranice nakon pregleda samo jedne stranice u odnosu na ukupan broj posjeta.

Bounce rate se obično smatra negativnim, jer visoka stopa napuštanja može ukazivati ​​na to da posjetitelji ne pronalaze ono što su tražili ili da im se ne sviđa sadržaj ili korisničko iskustvo na web stranici. Međutim, interpretacija bounce ratea može varirati ovisno o vrsti web stranice i ciljevima posjeta.

Breadcrumb je navigacijski element na web stranicama koji prikazuje putanju ili hijerarhijsku strukturu do trenutne lokacije korisnika unutar web mjesta. Naziv "breadcrumb" (putokaz krušnih mrvica) dolazi iz bajke "Pepeljuga" u kojoj je Pepeljuga koristila mrvicu kruha za označavanje puta natrag.

Breadcrumb obično se prikazuje kao horizontalni niz tekstualnih veza ili hijerarhijskih ikona smještenih na vrhu ili iznad glavnog sadržaja web stranice. Svaka veza predstavlja određenu razinu stranica koje korisnik prolazi kako bi stigao do trenutne lokacije. Na primjer, ako korisnik pregledava proizvod na web stranici e-trgovine, breadcrumb može izgledati ovako:

"Početna stranica > Kategorija > Podkategorija > Proizvod"

Web preglednik (browser) je softverska aplikacija koja omogućuje korisnicima pregled i pristup web stranicama na internetu. Pomoću web preglednika korisnici mogu prikazivati, pregledavati i interaktivno koristiti različite vrste sadržaja na webu, neki od najpoznatijih su:

Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Microsoft edge, itd...

Bandwidth (propusnost) je mjera koja se odnosi na količinu podataka koja se može prenijeti putem mreže u određenom vremenskom razdoblju. Odnosi se na brzinu ili kapacitet prijenosa podataka kroz mrežu.

Bandwidth se obično mjeri u bitovima po sekundi (bps), kilobitima po sekundi (kbps), megabitima po sekundi (Mbps) ili gigabitima po sekundi (Gbps).

Npr: Upload ili Download

C

Cache (međuspremnik) je tehnika pohrane podataka koja se koristi radi bržeg pristupa podacima tako da se kopija podataka pohrani na brzom i lako dostupnom mjestu. Umjesto da se svaki put pristupa izvornim izvorima podataka, cache omogućuje brzo dohvaćanje podataka iz lokalne kopije, što smanjuje vrijeme pristupa i poboljšava performanse sustava.

Cache se koristi na različitim razinama računalnih sustava, uključujući web preglednike, operacijske sustave, baze podataka i mrežne poslužitelje. Evo nekoliko primjera cachea:

Web preglednici koriste cache kako bi pohranili lokalne kopije web stranica i resursa (poput slika, CSS datoteka, JavaScripta itd.) koje su posjećene. Kada se korisnik ponovno vrati na istu stranicu, preglednik prvo provjerava cache kako bi vidio ima li pohranjenu kopiju. Ako je kopija prisutna u cacheu i nije se promijenila, preglednik će je koristiti umjesto ponovnog preuzimanja s interneta, što ubrzava prikaz stranice. ;)

CMS (Content Management System) je softverski sustav koji omogućuje stvaranje, uređivanje, organiziranje i upravljanje digitalnim sadržajem na web stranicama. CMS je razvijen kako bi olakšao proces stvaranja i održavanja web stranica, omogućujući korisnicima bez tehničkog znanja da upravljaju sadržajem.

CMS omogućuje korisnicima da stvaraju i uređuju sadržaj web stranica bez potrebe za programiranjem ili poznavanjem jezika poput HTML-a ili CSS-a. Uobičajeni uređivači CMS-a slični su tekstualnim uređivačima koji omogućuju formatiranje teksta, dodavanje slika i multimedijalnih elemenata te upravljanje strukturom stranica.

Content (sadržaj) se odnosi na informacije, materijale ili elemente koji se stvaraju i dijele putem različitih medija. U kontekstu digitalnog svijeta, sadržaj se odnosi na tekst, slike, videozapise, audio snimke, infografike i druge oblike informacija koji se koriste na web stranicama, društvenim medijima, blogovima, aplikacijama i drugim digitalnim platformama.

Cookies (kolačići) su male tekstualne datoteke koje se pohranjuju na uređaju korisnika prilikom posjete web stranici. Oni se koriste za prikupljanje i pohranu određenih informacija o korisniku i njegovoj interakciji s web stranicom.

Kolačići su osmišljeni kako bi pružili personalizirano iskustvo korisnicima, olakšali navigaciju, praćenje aktivnosti i pružili druge funkcionalnosti.

CSS (Cascading Style Sheets) je jezik stilova koji se koristi za opisivanje izgleda i prezentacije web stranica. CSS omogućuje odvajanje dizajna od sadržaja web stranice, omogućujući programerima da definiraju kako će elementi web stranice biti stilizirani.

CSS se često koristi zajedno s HTML-om kako bi se definirao izgled i stilizacija elemenata web stranice. Kombinacija HTML-a i CSS-a omogućuje stvaranje atraktivnih, dobro organiziranih i vizualno privlačnih web stranica.

D

Baza podataka (Database) je organizirana kolekcija podataka koja se koristi za pohranjivanje, upravljanje i manipuliranje podacima. Baze podataka omogućuju učinkovito i strukturirano čuvanje informacija te omogućuju pristup, upravljanje i ažuriranje tih podataka.

One su ključni elementi u mnogim aplikacijama i sustavima, uključujući web stranice, e-trgovinu, upravljanje korisnicima, financijske sustave, logističke sustave, zdravstvene sustave i mnoge druge.

Omogućuju organizaciju i učinkovito upravljanje velikim količinama podataka, poboljšavajući pristup, sigurnost, integritet i performanse.

Baze podataka su temeljni dio mnogih aplikacija i tehnologija, a poznavanje osnova baza podataka i njihovog dizajna ključno je za razvoj i održavanje sustava koji se oslanjaju na skladištenje i upravljanje podacima.

Domena je jedinstvena adresa ili ime koje se koristi za identifikaciju web stranice ili internetskog resursa na Internetu. Domena je ljudski čitljiva verzija IP adrese, koja je numerička adresa koju računalni sustavi koriste za međusobno komuniciranje.

Ona je važan identifikator na Internetu koji omogućuje korisnicima pristup web stranicama i drugim internetskim resursima. Odabir prikladne domene i njezino usklađivanje s brendom ili svrhom web stranice može biti ključno za uspjeh na Internetu.

Npr: https://studio-d.hr

DNS (Domain Name System) je sustav koji omogućuje prevod ljudski čitljivih domenskih imena u IP adrese koje računalni sustavi koriste za identifikaciju i lociranje internetskih resursa. Umjesto da korisnici moraju upisivati IP adrese da bi pristupili web stranicama, DNS omogućuje korištenje domenskih imena kao jednostavnijeg načina za navigaciju po Internetu.

DNS je ključni dio infrastrukture Interneta koji omogućuje korisnicima da pristupe web stranicama, šalju e-poštu, pristupaju mrežnim uslugama i drugim internetskim resursima putem ljudski čitljivih domenskih imena. Bez DNS-a, korisnici bi morali koristiti IP adrese za pristupanje svakom resursu, što bi bilo nepraktično i teško pamtljivo.

Doctype (Document Type Declaration) je deklaracija tipa dokumenta koja se koristi u HTML-u i XML-u kako bi se definirao tip dokumenta i verzija koju preglednik ili parser trebaju koristiti prilikom interpretacije i prikaza dokumenta. Doctype se obično nalazi na početku HTML ili XML datoteke i ima sljedeći format:

"<!DOCTYPE doctype_name>"

Ispravna upotreba doctype deklaracije važna je za pravilno tumačenje i prikazivanje HTML ili XML dokumenata od strane preglednika i drugih alata za obradu. Odgovarajući doctype omogućuje da dokument bude prikazan u skladu s odgovarajućim standardima i pravilima koji vrijede za tu verziju jezika.

Dynamic (dinamički) se odnosi na nešto što je promjenjivo, interaktivno i može se prilagođavati ili mijenjati tijekom vremena. U kontekstu računalnih sustava i programiranja, pojam "dynamic" često se koristi za opisivanje funkcionalnosti koja se izvršava ili mijenja tijekom izvođenja programa.

Npr:

Dinamičke web stranice generiraju se dinamički na serveru ili klijentskoj strani koristeći programski jezik poput PHP-a, Pythona ili JavaScripta. Ovakve web stranice mogu se prilagoditi korisničkom unosu, omogućiti interakciju s korisnikom, prikazivati ažurirane informacije i mijenjati izgled ili sadržaj temeljem određenih uvjeta.

Ukratko, "dynamic" se odnosi na promjenjivost, interaktivnost i prilagodljivost u kontekstu računalnih sustava i programiranja. Dinamičke komponente omogućuju fleksibilnost i interakciju s korisnicima, te se mogu mijenjati i prilagođavati tijekom izvođenja programa.

E

U kontekstu web razvoja, "element" se odnosi na osnovni građevni blok HTML-a (Hypertext Markup Language) koji čini strukturu web stranice. Elementi su grafički ili tekstualni objekti koji definiraju različite dijelove sadržaja web stranice.

Evo ti nekoliko primjera uobičajenih HTML elemenata:

 1. <h1> - Naslov prvog stupnja (heading level 1)

 2. <p> - Paragraf

 3. <a> - Hiperveza (link)

 4. <img> - Slika

 5. <ul> - Nenumerirana lista

 6. <li> - Stavka liste

 7. <div> - Kontejnerski element za grupiranje drugih elemenata

 8. <span> - Inlini element za oblikovanje teksta ili manje dijelove sadržaja

 9. <form> - Formular za unos podataka

Važno je naglasiti da postoji mnogo više HTML elemenata dostupnih za različite svrhe i funkcionalnosti. Elementi se koriste za definiranje strukture, stilizaciju i ponašanje web stranica kako bi se stvorio bogat i interaktivan sadržaj.

U kontekstu web razvoja, "embedded style" (ugrađeni stil) se odnosi na način primjene CSS-a (Cascading Style Sheets) izravno unutar HTML dokumenta. To znači da se CSS pravila i stilovi definiraju unutar <style> elementa unutar <head> sekcije HTML-a, umjesto da se koristi vanjska CSS datoteka.

Ugrađeni stilovi omogućuju programerima da definiraju specifične stilove za pojedinačne HTML dokumente, bez potrebe za vanjskim CSS datotekama. Ovi stilovi imaju prednost da su specifični za taj dokument i primjenjuju se samo na njega.

Korištenje ugrađenih stilova može biti korisno za manje web stranice ili za privremene stilove koji se odnose samo na taj dokument. Međutim, za veće projekte i bolju organizaciju, često se preferira vanjska CSS datoteka koja se povezuje s HTML dokumentom pomoću <link> elementa.

E-commerce (elektronička trgovina) se odnosi na proces kupovine i prodaje proizvoda ili usluga putem interneta. To je oblik trgovine koji koristi elektroničke komunikacijske tehnologije, kao što su web stranice, mobilne aplikacije, elektronička pošta i druge digitalne platforme, kako bi omogućio poslovanje između prodavatelja i kupaca.

E-commerce je postao popularan zbog svoje praktičnosti, dostupnosti i globalnog dosega. Omogućuje kupcima da pregledaju i kupuju proizvode ili usluge iz udobnosti vlastitog doma ili putem mobilnih uređaja. S druge strane, prodavateljima pruža mogućnost dosega šire publike, smanjenja troškova poslovanja i mogućnost personaliziranog marketinga.

F

Favicon (favikona) je mali ikonički simbol koji se prikazuje pored naslova stranice u pregledniku weba. Riječ "favicon" dolazi od skraćenice "favorite icon" jer se prvobitno koristila kao ikona za označavanje omiljenih (favorite) web stranica.

Favicon obično ima dimenzije 16x16 piksela ili 32x32 piksela, i prikazuje se u vrhu preglednikove kartice (taba), u traci adresne trake, kao i u popisu omiljenih (bookmark) web stranica. Ikona može biti u formatima kao što su ICO, PNG ili GIF.

Flat design (jednostavni dizajn) je stil dizajna sučelja koji se odlikuje jednostavnim, minimalističkim i ravnomjernim izgledom bez sjena, reljefa ili drugih vizualnih efekata koji stvaraju dojam trodimenzionalnosti. Osnovni principi flat designa uključuju ravne boje, jednostavne ikone, minimalističke tipografije i čistu i jasnu kompoziciju.

"form" (obrazac) se odnosi na interaktivni element koji omogućuje korisnicima unos podataka i slanje informacija na server. Obrasci su ključni elementi u prikupljanju podataka, interakciji s korisnicima i omogućavanju različitih vrsta funkcionalnosti na web stranicama.

Obrazac obično sadrži različite elemente kao što su tekstualna polja, opcije odabira (radio gumbi, potvrdni okviri), padajući izbornici, gumbi za slanje i druge elemente koji olakšavaju unos i odabir podataka. Elementi obrasca se grupiraju i organiziraju kako bi korisnici jasno vidjeli što se od njih traži i kako bi se olakšala navigacija kroz obrazac.

Forme se koriste u raznim kontekstima, kao što su registracija korisnika, prijava, kontakt obrasce, narudžbe proizvoda, pretplate na bilten i mnoge druge svrhe. Pravilno dizajnirane i implementirane forme ključne su za prikupljanje podataka od korisnika i omogućavanje interakcije na web stranicama.

FTP (File Transfer Protocol) je standardni protokol koji se koristi za prijenos datoteka između računalnih sustava putem mreže, obično preko interneta. FTP omogućuje korisnicima da prenose datoteke s jednog računala na drugo, bez obzira na operativni sustav koji koriste.

Front-end se odnosi na dio razvoja weba koji se fokusira na dizajn, izgled i interakciju korisničkog sučelja. Front-end se bavi stvaranjem korisničkog iskustva na web stranicama ili aplikacijama koje korisnici vide i s kojima interagiraju putem web preglednika ili mobilnih uređaja.

Front-end razvoj je usko povezan s korisničkim iskustvom (UI/UX) i dizajnom, a cilj mu je stvaranje privlačnog, intuitivnog i funkcionalnog korisničkog sučelja. Front-end programeri koriste alate, jezike i tehnologije kako bi pretvorili dizajn i ideje u stvarne web stranice i aplikacije s kojima korisnici mogu interaktirati.

Front-end development (razvoj korisničkog sučelja) je proces stvaranja interaktivnih web stranica ili aplikacija fokusiranih na korisničko iskustvo. Front-end developeri koriste kombinaciju HTML-a, CSS-a i JavaScripta kako bi dizajnirali, razvijali i implementirali korisničko sučelje koje korisnici vide i s kojim interagiraju.

Front-end developeri često surađuju s dizajnerima, back-end developerima i ostalim članovima tima kako bi razvili web stranicu ili aplikaciju. Njihov zadatak je pretočiti dizajn i funkcionalnosti u stvarno korisničko sučelje, osiguravajući da stranice budu brze, pristupačne, interaktivne i estetski privlačne za korisnike.

G

GIF (Graphics Interchange Format) je slikovni format koji omogućuje animaciju ili petlje slike. Ima prednosti kao što su podrška za transparentnost i široka podrška web preglednika, ali također ima ograničenja u pogledu kvalitete slike i ograničene reprodukcije video sadržaja.

GUI (Graphical User Interface) je sučelje koje omogućuje korisnicima interakciju s računalnim programima ili sustavima putem grafike, poput ikona, prozora, izbornika i gumba, umjesto korištenja naredbi napisanih tekstualno.

GUI pruža vizualno privlačan način za korisnike da upravljaju programima, izvršavaju radnje i pregledavaju sadržaj na računalu ili drugim elektroničkim uređajima. Umjesto da korisnik ručno unosi naredbe ili tekst, GUI omogućuje korisnicima da interaktivno odabiru opcije, koriste miša ili dodirne zaslone te koriste druge grafičke elemente za upravljanje programima.

H

Hamburger menu je grafički simbol koji se koristi kao ikona u web dizajnu i mobilnim aplikacijama kako bi se prikazao skriveni izbornik ili navigacijski izbornik. Naziv "hamburger" dolazi od sličnosti između ikone i slojeva hamburgera u sendviču.

Obično izgleda kao trojka horizontalnih crta postavljenih jedna iznad druge. Kada korisnik klikne ili dodirne hamburger ikonu, otvara se padajući izbornik koji prikazuje dodatne opcije, navigacijske linkove, podstranice ili druge sadržaje koji nisu vidljivi na početnom zaslonu ili su sakriveni radi bolje preglednosti.

Heading je HTML oznaka koja se koristi za označavanje naslova ili naslovne sekcije na web stranici. Naslovi su važni elementi jer pružaju strukturu i hijerarhiju sadržaja na stranici, olakšavajući korisnicima da skeniraju i razumiju informacije.

Homepage, poznat i kao početna stranica, je glavna stranica ili prva stranica koja se prikazuje prilikom posjete web stranici. To je prva točka kontakta između korisnika i web mjesta te često služi kao uvod u sadržaj, usluge ili proizvode koje web stranica nudi.

Funkcija početne stranice je pružiti korisnicima sažetak i pregled najvažnijih informacija, poveznica i navigacijskih opcija dostupnih na web mjestu. Tipično, početna stranica sadrži logotip ili naziv web stranice, navigacijski izbornik ili traku, ključne informacije ili oglase, kao i poveznice na važne dijelove web stranice.

HTML (HyperText Markup Language) je standardni jezik za izgradnju web stranica. Koristi se za strukturiranje i formatiranje sadržaja na webu. HTML koristi posebne oznake (tagove) koji definiraju različite elemente i njihovu funkcionalnost na stranici.

HTML je temeljni jezik za izgradnju web stranica i često se koristi u kombinaciji s CSS-om (Cascading Style Sheets) za stiliziranje i uređivanje izgleda stranica te s JavaScriptom za dodavanje interaktivnosti i dinamičnosti. Kombinacija HTML, CSS i JavaScript čini osnovu modernog web razvoja i omogućuje stvaranje raznovrsnih i privlačnih web stranica.

HTML tagovi su oznake koje se koriste u HTML dokumentima kako bi se definirali elementi i struktura sadržaja na web stranici. Svaki tag ima svoju sintaksu i specifičnu ulogu u određivanju izgleda i funkcionalnosti elemenata na stranici.

Tagovi se koriste za definiranje strukture sadržaja na web stranici, a svaki tag ima otvoreni <tag> i zatvoreni </tag> dio. Unutar otvorenog i zatvorenog dijela taga, mogu biti dodani drugi tagovi ili tekstualni sadržaj.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) je protokol koji se koristi za prijenos i komunikaciju podataka na World Wide Webu. To je temeljni protokol koji omogućuje web preglednicima (klijentima) da zahtijevaju web stranice i resurse s web poslužitelja (servera) te primaju odgovor od servera.

HTTP je ključna tehnologija koja omogućuje komunikaciju između web preglednika i web poslužitelja, omogućujući prijenos web stranica, slika, datoteka i drugih resursa putem Interneta.

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) je sigurna verzija HTTP protokola koja koristi SSL (Secure Sockets Layer) ili njegovu nasljednicu TLS (Transport Layer Security) za šifriranje podataka tijekom prijenosa. HTTPS osigurava sigurnu komunikaciju između web preglednika (klijenta) i web poslužitelja (servera).

Korištenje HTTPS-a je ključno za osiguranje sigurne i privatne komunikacije na webu, a preporučuje se za sve web stranice, posebno one koje rukuju osjetljivim podacima korisnika.

Host se odnosi na računalo ili poslužitelj koji je dostupan na mreži i pruža usluge ili sadržaj drugim uređajima. U kontekstu weba, host je računalo ili poslužitelj na kojem je smještena web stranica ili aplikacija.

Kada korisnik unese URL (Uniform Resource Locator) u web preglednik, host dio URL-a označava adresu poslužitelja na kojem je smještena tražena web stranica.

Primjer URL-a sa hostom je:

https://studio-d.hr

U ovom slučaju, "https://studio-d.hr" predstavlja host i ukazuje na web poslužitelj koji sadrži web stranicu koju korisnik želi posjetiti.


Hosting (web hosting) je usluga koju pružaju tvrtke ili pružatelji usluga kako bi omogućili pojedincima i organizacijama da postave svoje web stranice ili aplikacije na Internetu.

Hosting tvrtke održavaju fizičke poslužitelje koji su povezani s Internetom i osiguravaju infrastrukturu i resurse potrebne za prikazivanje web sadržaja korisnicima.

Korisnici odabiru hosting tvrtku i paket ovisno o njihovim potrebama, očekivanom prometu na web stranici, proračunu i tehničkim zahtjevima.

Posebno je važno je odabrati pouzdanog hosting pružatelja s dobrom reputacijom, koji nudi odgovarajuće resurse, podršku i sigurnost kako bi se osigurala brzina i pristupačnost web stranica.

Hyperlink, poznat i kao veza ili hiperveza, je interaktivni element na web stranici koji omogućuje korisnicima da klikom prelaze s jedne web stranice na drugu, ili na određeni dio iste web stranice. Hyperlinkovi su temeljni elementi weba i omogućuju povezivanje različitih stranica i resursa na Internetu.

Hyperlinkovi se obično prikazuju kao tekst, slike ili gumbi koji su stilizirani na način koji ih razlikuje od ostalog teksta na stranici. Kada korisnik klikne na hyperlink, web preglednik interpretira tu akciju i prikazuje odredišnu stranicu koja je povezana s tim hyperlinkom.

Hyperlinkovi su ključni za navigaciju na webu, povezivanje sadržaja i stvaranje povezanosti između različitih stranica. Oni omogućuju korisnicima da istražuju i prelaze s jednog mjesta na drugo, pružajući intuitivan način za pristup informacijama i resursima na Internetu.

I

<iframe> (Inline Frame) je HTML element koji se koristi za ugradnju drugog dokumenta unutar trenutne web stranice. On omogućuje prikazivanje sadržaja drugog dokumenta, poput web stranice, PDF datoteke, videozapisa ili interaktivnih aplikacija, unutar okvira na trenutnoj stranici.

Element <iframe> koristi se kako bi se definirao prostor na stranici u koji će se ugraditi drugi dokument.

Iframe se često koristi kada želite prikazati sadržaj s drugog web mjesta unutar svoje stranice, kao što je ugrađeni Google Maps prikaz, integracija društvenih mreža ili prikazivanje sadržaja izvan izvorne domene.

Inbound link, također poznat kao ulazni link ili povratna veza, je hyperlink koji vodi s jedne vanjske web stranice na drugu web stranicu. Inbound linkovi su važan faktor u off-page optimizaciji i SEO-u (Search Engine Optimization).

Inbound linkovi igraju ključnu ulogu u rangiranju web stranica u rezultatima pretraživanja. Kada druga relevantna i autoritativna web stranica postavi link koji vodi na vašu web stranicu, to se smatra kao preporuka ili povjerenje prema vašem sadržaju. Pretraživači, kao što je Google, uzimaju u obzir kvalitetu i količinu inbound linkova prilikom ocjenjivanja autoriteta i relevantnosti web stranice.

Index page, poznata i kao početna stranica ili naslovna stranica, je osnovna stranica neke web stranice koja se prikazuje korisnicima kada posjete tu web lokaciju. To je prva stranica koju korisnici vide i obično sadrži ključne informacije i navigacijske elemente za upućivanje korisnika na druge dijelove web stranice.

Internal link, poznat i kao interna veza, je hyperlink koji vodi s jedne stranice na neki drugi dio iste web stranice. To je veza koja povezuje različite stranice unutar istog web mjesta.

Internet je globalna mreža računala koja povezuje milijune uređaja diljem svijeta. To je sustav međusobno povezanih računalnih mreža koji omogućuje razmjenu informacija i komunikaciju između korisnika širom svijeta.

Internet je postao ključni alat za komunikaciju, suradnju, pristup informacijama i razvoj tehnologije. Omogućuje globalnu povezanost i brzu razmjenu podataka na globalnoj razini, što je transformiralo način na koji živimo, radimo i komuniciramo.

Inline stil je način primjene stilova izravno na HTML elemente pomoću atributa "style". Ovaj stil se primjenjuje samo na određeni element i ima prednost nad stilovima definiranim u vanjskim CSS datotekama ili internim stilovima.

Primjer:

<p style="color: blue; font-size: 16px;">Ovo je primjer teksta s inline stilom.</p>


Preporučuje se primjena inline stilova samo za jednostavne i specifične stilove koji se odnose samo na jedan element. Za složenije stilove i ponovno korištenje, najbolje je koristiti vanjske CSS datoteke ili interne stilove.

IMAP (Internet Message Access Protocol) je protokol za pristup e-pošti koji omogućuje korisnicima da pristupaju svojim e-poštnim porukama na poslužitelju. IMAP je dizajniran za omogućavanje više uređaja da sinkroniziraju pristup istom poštanskom sandučiću i održavaju stanje poruka između uređaja.

IMAP se često koristi kao protokol za pristup e-pošti putem desktop klijenata, web preglednika ili mobilnih uređaja.

Nasuprot tome, POP (Post Office Protocol) je drugi čest protokol za pristup e-pošti, ali nema iste mogućnosti sinkronizacije i pristupa mapama kao IMAP.

IMAP je popularan izbor za one koji žele pristupiti svojim e-poštnim porukama s više uređaja, održavati organizaciju poruka i imati konzistentno stanje poruka na svim uređajima.

IP adresa (Internet Protocol adresa) je jedinstvena numerička oznaka koja identificira uređaj ili mrežno sučelje u računalnoj mreži koja koristi IP protokol za komunikaciju. IP adrese se koriste za rutiranje podataka preko interneta i omogućuju identifikaciju i komunikaciju između uređaja na mreži.

Obično predstavljene u obliku niza brojeva odvojenih točkama, kao što je "192.168.0.1". Postoje dva glavna formata IP adresa: IPv4 (Internet Protocol Version 4) i IPv6 (Internet Protocol Version 6).

IPv4 adrese sastoje se od 32-bitnih brojeva i omogućuju oko 4,3 milijarde jedinstvenih adresa. Međutim, zbog rasta interneta i povećane potražnje za IP adresama, razvijen je IPv6 format. IPv6 adrese koriste 128-bitne brojeve i mogu podržavati ogroman broj jedinstvenih adresa, što omogućuje daljnji rast interneta i povezivanje velikog broja uređaja.

Mogu biti dodijeljene statički (ručno konfigurirane) ili dinamički (automatski dodijeljene putem DHCP protokola). Statičke IP adrese ostaju iste i ne mijenjaju se, dok se dinamičke IP adrese mogu mijenjati prilikom svake veze s mrežom.

IP adrese su ključni element internetskog protokola i omogućuju povezivanje, komunikaciju i razmjenu podataka između uređaja na mreži.

J

JavaScript (JS) je programski jezik koji se najčešće koristi za razvoj dinamičnih web stranica i web aplikacija. On je jedan od tri osnovna jezika koji se koriste za izgradnju modernih web stranica, zajedno s HTML-om (za strukturu) i CSS-om (za stilizaciju).

Npr: Interaktivnost na web stranicama.

Može se koristiti za manipulaciju sadržajem, reagiranje na korisničke akcije (klikovi, hoveri), promjenu stilova, animaciju elemenata, klika na gumb, slanja obrasca, prikaza/sakrivanja elemenata itd.

Pomoću događaja, programer može izvršiti određenu akciju kada se dogodi određeni događaj.

K

Keywords, ili ključne riječi, su pojmovi ili fraze koje se koriste u kontekstu pretraživanja na webu kako bi se pronašao relevantan sadržaj. Ključne riječi su od velike važnosti u SEO (Search Engine Optimization) praksi jer pomažu u poboljšanju vidljivosti web stranica u rezultatima pretraživanja.

Važno je napomenuti da je kvalitetan sadržaj uvijek ključan faktor za uspjeh na webu. Ključne riječi trebaju biti prirodno uključene u relevantan i koristan sadržaj kako bi se pružila vrijednost posjetiteljima web stranice.

L

Landing page, ili stranica odredišta, je posebna web stranica koja je dizajnirana i optimizirana za pretvaranje posjetitelja u konverzije, kao što su prodaja, prijava na e-poštu, preuzimanje datoteka ili druge željene radnje. Glavni cilj landing stranice je pružiti jasnu poruku i uvjeriti posjetitelje da poduzmu određenu akciju.

Takve stranice su snažan alat za konverzije i marketinške kampanje. Njihov fokus na jedinstvenu ponudu i jednostavnu akciju pomaže u povećanju učinkovitosti marketinških napora i pretvaranju posjetitelja u kupce ili klijente.

Link, ili veza, je element na web stranici koji omogućuje korisnicima da se preusmjere na drugu web stranicu ili na drugi dio iste web stranice. Oni su osnova za povezivanje različitih dijelova weba i omogućuju korisnicima da navigiraju između različitih resursa i sadržaja.

Link building je proces dobivanja ulaznih veza (backlinkova) sa drugih web stranica na vašu vlastitu web stranicu. To je važna strategija u SEO (optimizacija tražilice) koja ima za cilj poboljšati vidljivost, rangiranje i autoritet vaše web stranice u rezultatima pretraživanja.

Važno je napomenuti da kvalitetan sadržaj i pozitivno korisničko iskustvo igraju ključnu ulogu u izgradnji veza. Ako vaš sadržaj pruža vrijednost i korisnost, veće su šanse da će druge web stranice prirodno povezati na njega. Također, pridržavajte se smjernica tražilica kako biste izbjegli manipulativne prakse koje mogu imati negativne posljedice na SEO.

M

HTML (HyperText Markup Language) je jezik označavanja koji se koristi za strukturiranje sadržaja na webu. HTML koristi oznake (tagove) kako bi definirao elemente poput naslova, paragrafa, slika, poveznica i drugih elemenata. Primjer HTML oznake je <p> koja označava početak i kraj paragrafa.

Markup također može biti prisutan u drugim kontekstima, poput oblikovanja teksta u raznim tekstualnim uređivačima ili dodavanja oznaka za stiliziranje i formatiranje teksta. Na primjer, u Markdownu (jednostavnom jeziku označavanja), koriste se oznake poput ** za podebljani tekst i _ za naglašavanje.

Korištenje markupa omogućuje računalima, uređajima i aplikacijama da pravilno interpretiraju i prikažu sadržaj na temelju pravila definiranih oznakama. Ove oznake pružaju strukturu, semantiku i kontekst koji omogućuju strojevima i ljudima da bolje razumiju i obrađuju informacije.

Malware (zloćudni softver) je široki pojam koji se odnosi na sve vrste zlonamjernog softvera koji se koristi za štetne ili neželjene aktivnosti na računalima, mobilnim uređajima i mrežama. Malware može biti dizajniran s različitim ciljevima, uključujući krađu podataka, ometanje rada sustava, širenje virusa, praćenje korisnika ili iznuđivanje novca.

Postoje i mnoge druge vrste malwarea, uključujući keyloggere, rootkitove, trojance i još mnogo toga. Važno je primijeniti sigurnosne mjere kako biste se zaštitili od malwarea, uključujući redovito ažuriranje softvera, korištenje pouzdanih antivirusnih programa i pažljivo otvaranje datoteka i poveznica koje dolaze s nepoznatih izvora.

Meta opis (meta description) je kratki opis sadržaja web stranice koji se prikazuje u rezultatima pretraživanja. Obično je to kratki tekstualni odlomak koji pruža sažeti pregled sadržaja web stranice i privlači korisnike da kliknu na rezultat pretraživanja.

Meta opis ne utječe izravno na rangiranje web stranice u rezultatima pretraživanja, ali može imati veliki utjecaj na klikabilnost i korisničko iskustvo. Stvaranje informativnog, privlačnog i relevantnog meta opisa može pomoći u povećanju broja klikova na vašu web stranicu i privlačenju relevantnih posjetitelja.

Meta oznake (meta tags) su elementi HTML koda koji se koriste za pružanje dodatnih informacija o web stranici. Ove oznake obično se nalaze u zaglavlju (head) HTML dokumenta i ne prikazuju se izravno na samoj stranici, već služe za komunikaciju između web preglednika, tražilica i drugih alata koji obrađuju web stranice.

Mobile friendly (mobilno prilagođeno) se odnosi na dizajn i funkcionalnost web stranice koji su optimizirani za prikaz i interakciju na mobilnim uređajima, poput pametnih telefona i tableta.

Mobilno prilagođene web stranice su osmišljene tako da se automatski prilagođavaju različitim veličinama zaslona i omogućuju korisnicima jednostavno pregledavanje i korištenje sadržaja na manjim ekranima.

MySQL je otvorenosurski sustav upravljanja bazama podataka (SGBD) koji se koristi za pohranjivanje i upravljanje podacima. Razvijen je kao brza, pouzdana i fleksibilna platforma za upravljanje relacijskim bazama podataka.

N

Navigation (navigacija) se odnosi na način na koji korisnici mogu pregledavati i pristupati različitim dijelovima web stranice. Ona omogućuje korisnicima da se kreću između različitih stranica, sekcija i sadržaja na web stranici kako bi pronašli željene informacije ili izvršili određene radnje.

Dobar dizajn navigacije je ključan za dobro korisničko iskustvo na web stranici. Treba biti intuitivan, jednostavan za korištenje i omogućiti korisnicima brzi pristup relevantnom sadržaju. Također je važno da navigacija bude dosljedna na svim stranicama web stranice kako bi korisnici mogli lako prepoznati i koristiti elemente navigacije.

Nesting (ugnježđivanje) se odnosi na postavljanje jednog elementa unutar drugog elementa u HTML-u ili drugim programskim jezicima.

Kada elementi u HTML-u ugnijezde jedan unutar drugog, odnosno tako da je npr. jedan element "roditelj", a drugi element "djete".

Primjerice, možete ugnijezditi <div> element unutar <body> elementa ili <p> element unutar <div> elementa.

Evo primjera ugnježđivanja u HTML-u:

"<div class="roditelj"> <p class="dijete">Ovo je dijete element unutar roditelj elementa.</p> </div>"


U ovom primjeru, <div> element je roditelj, a <p> element je dijete. Dijete element je ugniježđeno unutar roditelja i nasljeđuje svojstva roditeljskog elementa.

Ugnježđivanje se koristi kako bi se strukturirao i organizirao sadržaj na web stranici. Kroz ugnježđivanje možete grupirati elemente i stvoriti jasniju i hijerarhijsku strukturu web stranice. Također vam omogućuje da primijenite stilove i funkcionalnosti na grupirane elemente kao cjelinu.

Važno je imati na umu da pravilno zatvorite sve otvorene elemente prilikom ugnježđivanja. Svaki otvoreni element mora biti zatvoren u ispravnom redoslijedu kako bi se osigurala ispravna struktura web stranice.

Negativni SEO je neetička praksa koja je protiv pravila tražilica.

Tražilice kontinuirano poboljšavaju svoje algoritme kako bi otkrile i sankcionirale takve aktivnosti. Važno je redovito nadzirati i provjeravati web stranicu kako biste identificirali i reagirali na bilo kakve negativne SEO aktivnosti.

Nofollow je atribut koji se može dodijeliti hiperlinku u HTML-u kako bi se tražilicama signaliziralo da ne prate taj link prilikom indeksiranja web stranice. Kada se dodijeli nofollow atribut, tražilice neće prenositi svoju vrijednost rangiranja ili autoriteta na ciljani link.

Važno je napomenuti da nofollow atribut samo signalizira tražilicama da ne prate link, ali ne sprječava korisnike da slijede taj link u pregledniku. Također, nofollow atribut se primjenjuje na pojedinačne hiperlinkove i ne utječe na ostatak sadržaja web stranice.

O

Off-page SEO se odnosi na sve aktivnosti izvan same web stranice koje utječu na njezino rangiranje u tražilicama i stvaranje online autoriteta. Ovaj dio SEO-a fokusira se na izgradnju povratnih veza (backlinkova), promociju sadržaja i izgradnju povjerenja i reputacije web stranice na drugim web lokacijama.

Off-page SEO je važan jer tražilice koriste signale izvan web stranice kako bi procijenile njezinu relevantnost, autoritet i kvalitet.

Open source se odnosi na praksu koja omogućava slobodan pristup izvornom kodu softvera. To znači da je izvorni kod otvoren za pregled, uređivanje, distribuciju i prilagodbu od strane korisnika i programera. Programi i projekti koji se razvijaju kao open source imaju javno dostupan izvorni kod koji omogućava zajednici korisnika i programera da sudjeluje u njihovom razvoju i poboljšanju.

On-page SEO se odnosi na optimizaciju elemenata i sadržaja na samoj web stranici kako bi se poboljšalo njezino rangiranje u tražilicama i povećala organska vidljivost. Ova vrsta SEO-a usredotočena je na faktore koje možete kontrolirati izravno na svojoj web stranici kako biste poboljšali njezinu relevantnost, strukturu, kvalitetu sadržaja i korisničko iskustvo.

On-page SEO je važan jer pomaže tražilicama da bolje razumiju i rangiraju vašu web stranicu.

Organic search (organsko pretraživanje) se odnosi na prirodne, neplaćene rezultate pretraživanja koje se prikazuju na stranicama rezultata tražilica (SERP-ova) kada korisnici unesu određeni upit u tražilicu. To su rezultati koji se generiraju na temelju relevantnosti i autoriteta web stranica, a ne na temelju plaćenih oglasa.

Tražilice koriste kompleksne algoritme kako bi odredile relevantnost i autoritet web stranica za određeni upit korisnika. Što je web stranica bolje optimizirana za određene ključne riječi, kvalitetnija i relevantnija za korisnike, veće su šanse da će se pojaviti više na vrhu organskih rezultata.

Organic traffic (organski promet) se odnosi na posjetitelje koji dolaze na web stranicu putem organskih rezultata pretraživanja, odnosno putem prirodnih, neplaćenih rezultata na stranicama rezultata tražilica (SERP-ova).

Organski promet dolazi od korisnika koji aktivno traže informacije, proizvode ili usluge putem tražilica kao što su Google, Bing ili Yahoo. Kada korisnik unese određeni upit u tražilicu, tražilica koristi svoje algoritme za pretraživanje i rangiranje web stranica prema relevantnosti i autoritetu.

Web stranice koje su dobro optimizirane za tražene ključne riječi i imaju visok autoritet imaju veće šanse da se prikažu u visokim pozicijama organskih rezultata. ;)

Outbound link (izlazna veza) je veza na vašoj web stranici koja vodi posjetitelje s vaše stranice prema drugoj web stranici. To su veze koje preusmjeravaju korisnike s vaše web stranice na druge vanjske izvore ili resurse na internetu.

P

PageRank je algoritam koji je razvio Google kako bi rangirao web stranice prema njihovoj važnosti i autoritetu na internetu. Ovaj algoritam je nazvan po osnivačima Googlea, Larry Pageu i Sergeyu Brinu.

PageRank je temeljen na pretpostavci da je web stranica važnija ako na nju postoji veći broj kvalitetnih povratnih veza (backlinkova) s drugih relevantnih i autoritativnih web stranica. Svaka povratna veza se tretira kao glas za određenu web stranicu, a web stranica koja prima te glasove smatra se važnijom i ima veći PageRank.

Page speed (brzina učitavanja stranice) odnosi se na vrijeme koje je potrebno da se web stranica učita u pregledniku posjetitelja. Brzina učitavanja stranice igra ključnu ulogu u korisničkom iskustvu jer utječe na vrijeme koje korisnik mora čekati da vidi sadržaj stranice.

Pageview (pregled stranice) je mjera koja označava broj puta kada je određena web stranica posjećena ili prikazana. Svaki put kada se web stranica učita ili ponovno učita u pregledniku korisnika, to se bilježi kao jedan pageview.

Pageview je važna metrika za analizu prometa i aktivnosti na web stranici. Ona može pružiti informacije o ukupnom broju posjeta stranici, popularnosti sadržaja, trajanju sesija korisnika i drugim statistikama povezanim s aktivnostima posjetitelja.

Paid search (plaćeni pretraživački marketing) je oblik digitalnog oglašavanja u kojem oglašivači plaćaju za prikaz svojih oglasa na rezultatima pretraživanja na tražilicama poput Googlea, Binga ili Yahooa. Ovi oglasi se obično prikazuju na vrhu ili sa strane organskih rezultata pretraživanja.

PHP (Hypertext Preprocessor) je popularan programski jezik koji se široko koristi za razvoj web aplikacija. PHP je serverski jezik, što znači da se kod izvršava na web poslužitelju i generira HTML koji se šalje korisniku preglednika.

PHP se obično koristi u kombinaciji s HTML-om i CSS-om za stvaranje dinamičkih web stranica. Može se ugrađivati izravno u HTML kod pomoću oznaka za početak i završetak PHP bloka (npr. <?php ... ?>). Pomoću PHP-a možete pristupiti bazama podataka, manipulirati podacima, izrađivati ​​korisničke interakcije, izvršavati logiku poslovanja i još mnogo toga.

PHP je slobodan i otvorenog koda, što znači da je dostupan besplatno i ima veliku zajednicu koja doprinosi njegovom razvoju i podršci.

PPC (Pay-Per-Click) je oblik digitalnog oglašavanja u kojem oglašivači plaćaju za svaki klik na svoje oglase. Oglasni sustavi, poput Google Ads (ranije poznat kao Google AdWords) i Bing Ads, omogućuju oglašivačima da postave oglase koji se prikazuju na tražilicama ili drugim platformama, a plaćaju samo kada korisnici kliknu na njih.

Prednosti PPC oglašavanja uključuju brze rezultate, precizno ciljanje publike, kontrolu nad budžetom oglašavanja i mjerljive rezultate.

POP3 (Post Office Protocol version 3) je protokol za primanje elektroničke pošte (e-pošte). To je jedan od najstarijih i najraširenijih protokola za pristup e-pošti na računalima.

Važno je napomenuti da POP3 protokol obično koristi pristup pošti putem jednog uređaja i ne podržava sinkronizaciju između više uređaja.

Ako korisnik želi sinkronizirati svoju e-poštu na više uređaja ili zadržati poruke na poslužitelju, može razmotriti korištenje drugih protokola poput IMAP (Internet Message Access Protocol).

Plugin je dodatak ili proširenje koje se koristi za proširenje funkcionalnosti softverske aplikacije. U kontekstu weba, plugin se obično odnosi na dodatak koji se koristi za proširenje funkcionalnosti web preglednika ili za integraciju dodatnih značajki u web stranice.

Pluginovi su obično razvijeni od strane trećih strana i mogu se instalirati ili integrirati u softversku aplikaciju ili web stranicu kako bi se pružile dodatne mogućnosti i prilagodbe.

Permalink je kratki naziv za "trajni link" (eng. permanent link) i odnosi se na URL koji jedinstveno identificira određenu stranicu ili objavu na webu.

Permalink se koristi kako bi se omogućilo stabilno i trajno povezivanje s određenim sadržajem.

U programiranju, "property" se odnosi na varijablu ili atribut objekta koja sadrži podatke ili informacije o tom objektu. Property može biti javni (public) ili privatni (private) i može imati getter i setter metode za pristup i postavljanje vrijednosti tog svojstva.

U kontekstu web razvoja, "property" se može odnositi na atribut ili vrijednost koja je postavljena za određeni element na web stranici.

Na primjer, "background-color" je svojstvo (property) CSS-a koje određuje boju pozadine elementa.

Pseudo-element je specifična vrsta selektora koja se koristi u CSS-u za ciljanje i stiliziranje određenih dijelova HTML elemenata. Pseudo-elementi omogućuju dodavanje dodatnih stilova ili sadržaja na određeni dio elementa bez potrebe za mijenjanjem HTML koda.

Pseudo-elementi se dodaju na selektor pomoću dvotočke (::) i slijede iza selektora. Evo nekoliko primjera popularnih pseudo-elementa, npr:

::after:

::first-letter:

::first-line:

::selection:

itd...

Važno je napomenuti da neki pseudo-elementi imaju podršku samo u određenim verzijama CSS-a i preglednicima, pa je važno provjeriti njihovu kompatibilnost prije njihove upotrebe.

Pseudo-klasa je specifična vrsta selektora u CSS-u koja se koristi za ciljanje i stiliziranje određenih stanja ili situacija elemenata. Pseudo-klase se dodaju na selektor pomoću dvotačke (:) i slijede nakon selektora. One omogućuju primjenu stilova na elemente na temelju njihovog stanja ili interakcije s korisnikom.

Evo nekoliko primjera popularnih pseudo-klasa:

 1. :hover: Cilja element kada korisnik pređe mišem preko njega. Na primjer, možete promijeniti boju pozadine gumba kada se pređe mišem preko njega.

 2. :active: Cilja element tijekom aktivnog stanja, tj. kada je korisnik kliknuo na njega. Može se koristiti za promjenu izgleda gumba tijekom pritiska miša.

 3. :focus: Cilja element kada je u fokusu, tj. kada je korisnik odabrao taj element za interakciju, poput unosa teksta u polje za unos.

 4. :nth-child(): Cilja elemente koji su određenim redoslijedom djece svog roditeljskog elementa. Može se koristiti za stiliziranje svakog drugog ili svakog trećeg elementa u listi.

 5. :not(): Cilja elemente koji ne zadovoljavaju određeni selektor. Na primjer, možete ciljati sve paragrafe, osim onih koji imaju klasu "poseban".

Važno je provjeriti kompatibilnost pseudo-klasa s različitim preglednicima i verzijama CSS-a prije njihove upotrebe.

R

Ranking (rangiranje) u digitalnom kontekstu se odnosi na poziciju ili redoslijed kojim se web stranice prikazuju u rezultatima pretraživanja tražilica poput Googlea, Binga ili Yahooa. Kada korisnik upiše određeni upit u tražilicu, tražilica prikazuje rezultate pretraživanja, a ranking označava poziciju na kojoj se određena web stranica pojavljuje u tim rezultatima.

Responsive design je pristup dizajniranja web stranica koji se prilagođava različitim veličinama zaslona i uređajima na kojima se web stranica prikazuje. Cilj responsivnog dizajna je osigurati da se sadržaj web stranice proporcionalno i optimalno prikazuje na različitim uređajima, poput računalnih preglednika, tableta i mobilnih telefona.

Responsivni dizajn postaje sve važniji s porastom upotrebe mobilnih uređaja za pristup internetu. Osiguravanje da se web stranica pravilno prikazuje i funkcionira na svim uređajima može poboljšati korisničko iskustvo, angažman korisnika i postignuti bolje rezultate u online poslovanju.

RSS (Rich Site Summary) je tehnologija koja omogućuje korisnicima primanje ažuriranja sadržaja web stranica bez potrebe za aktivnim pregledavanjem ili posjetom tih web stranica. RSS je vrsta XML formata koji se koristi za organiziranje i distribuciju sadržaja poput vijesti, blogova, podcasta i drugih oblika digitalnog sadržaja.

Kada web stranica pruža RSS feed, korisnici mogu pretplatiti na taj feed koristeći RSS čitač (RSS reader) ili aplikaciju. RSS čitač redovito provjerava RSS feed i prikazuje ažurirane sadržaje na jednom mjestu, omogućavajući korisnicima da brzo pregledaju naslove i sažetke novih članaka ili objava.

Iako je RSS izgubio na popularnosti s porastom društvenih medija i drugih kanala za praćenje sadržaja, i dalje se koristi u mnogim kontekstima za organiziranje i distribuciju informacija. RSS je koristan alat za one koji žele pratiti više izvora sadržaja na jednom mjestu i primiti ažuriranja u realnom vremenu.

Redirect (preusmjeravanje) je tehnička metoda koja se koristi za upućivanje korisnika s jedne web stranice ili URL adrese na drugu. To se često koristi kada se web stranica premješta na novu lokaciju, mijenja URL struktura ili se želi usmjeriti korisnike s jednog URL-a na drugi.

Preusmjeravanje se koristi iz različitih razloga, uključujući ažuriranje URL strukture, izbjegavanje slomljenih veza, preusmjeravanje prometa s jedne stranice na drugu ili preusmjeravanje korisnika na odgovarajući jezični poddomen.

Pravilno korištenje preusmjeravanja važno je za održavanje dobre korisničke navigacije, SEO optimizaciju i očuvanje vrijednosti veza i rangiranja web stranica. Treba biti oprezan pri korištenju preusmjeravanja kako bi se izbjegli problemi s pogrešnim ili nepotrebnim preusmjeravanjima koji mogu negativno utjecati na korisničko iskustvo i SEO rezultate.

Rich snippet (bogati isječak) je prikaz određenog dijela informacija iz web stranice koji se prikazuje u rezultatima pretraživanja tražilica. Ovi isječci pružaju korisnicima dodatne informacije o traženoj temi, čime poboljšavaju korisničko iskustvo i pomažu u boljem razumijevanju sadržaja prije nego što korisnik klikne na rezultat.

Ove oznake pomažu tražilicama razumjeti specifične informacije na web stranicama, poput ocjena proizvoda, cijena, recenzija, vremena događanja, recepta i drugih detalja.

robots.txt je tekstualna datoteka koja se nalazi na glavnom direktoriju web servera i koristi se za komunikaciju s web robotima, kao što su web pretraživači.

robots.txt datoteka pruža smjernice web robotima o tome koje URL-ove mogu posjetiti i pretraživati na Vašoj web stranici.

Ona se sastoji od pravila i uputa za web robote, određenih putanja ili direktorija koje trebaju ignorirati ili izbjegavati prilikom indeksiranja Vaše web stranice.

S

Script (skripta) se odnosi na programski kod napisan u jeziku poput JavaScripta koji se izvršava na strani klijenta (u web pregledniku korisnika) ili na strani poslužitelja (na web poslužitelju).

Skripte se obično koriste za manipuliranje HTML elementima, odziv na korisničke događaje poput klika ili unosa teksta, dohvaćanje i prikazivanje podataka s poslužitelja, animaciju elemenata i još mnogo toga.

Najpopularniji jezik za izradu klijentskih skripti je JavaScript.

Skripte su moćan alat koji omogućuje razvoj interaktivnih i dinamičnih web stranica. Međutim, treba biti oprezan pri upotrebi skripti kako bi se osiguralo ispravno izvršavanje, sigurnost i dobro korisničko iskustvo.

Nepropisna upotreba skripti može rezultirati sporijim učitavanjem stranica, sigurnosnim ranjivostima ili problemima s kompatibilnošću na različitim preglednicima.

Selector (selektor) je u web razvoju pojam koji se odnosi na dio CSS (Cascading Style Sheets) sintakse koji se koristi za odabir HTML elemenata na kojima će se primijeniti stilovi.

Selektori omogućuju precizno odabiranje i ciljanje HTML elemenata kako bi se primijenili stilovi i definirao izgled web stranica.

Kombinirajući selektore s CSS svojstvima, moguće je kontrolirati boje, fontove, poziciju, veličinu i druge stilove elemenata na web stranicama.

Search engine (pretraživač) je internetska usluga koja omogućuje korisnicima pretraživanje informacija na internetu. Search engine funkcionira tako da indeksira web stranice i prikazuje rezultate pretrage na temelju upita korisnika. Korisnici mogu unijeti ključne riječi, fraze ili pitanja u pretraživač kako bi pronašli relevantne informacije.

SERP (Search Engine Results Page) se odnosi na stranicu rezultata pretraživanja koja se prikazuje na tražilici nakon što korisnik unese upit.

SERP prikazuje listu rezultata koji su relevantni za upit korisnika, a može sadržavati različite vrste informacija, ovisno o search engineu i vrsti upita.

Server je računalni uređaj koji je posebno konfiguriran i optimiziran za rad kao server.

On ima veću snagu procesora, memorije i pohrane u usporedbi s osobnim računalima kako bi mogao podupirati veliki broj zahtjeva korisnika i pružati visoku razinu performansi.

Serveri omogućuju razmjenu podataka, hostiranje web stranica, pokretanje aplikacija, pohranu i upravljanje podacima te pružanje drugih usluga korisnicima unutar mreže.

Oni su ključni element infrastrukture interneta i omogućuju komunikaciju i pristup informacijama putem različitih uređaja i lokacija.

Ugl. na njima su smještene Vaše web stranice. ;)

SEO (Search Engine Optimization) je proces optimizacije web stranica kako bi se poboljšala njihova vidljivost i rangiranje na tražilicama poput Googlea. Cilj SEO-a je privući organski (neplaćeni) promet na web stranicu putem poboljšanja njenog položaja u rezultatima pretraživanja za relevantne ključne riječi i fraze.

Postoje dvije glavne komponente SEO-a: on-page optimizacija i off-page optimizacija.

 1. On-page optimizacija se odnosi na optimizaciju elemenata na samoj web stranici kako bi se poboljšala njezina relevantnost za ciljane ključne riječi. To uključuje optimizaciju naslova, meta opisa, URL-ova, internih veza, slika i optimizaciju sadržaja kako bi bili informativni, relevantni i korisni za korisnike i tražilice.

 2. Off-page optimizacija se odnosi na aktivnosti izvan same web stranice koje utječu na njezinu vidljivost i autoritet. To uključuje izgradnju kvalitetnih povratnih veza (backlinkova) s drugih relevantnih web stranica, promociju sadržaja putem društvenih mreža, sudjelovanje u industrijskim direktorijima i stvaranje relevantnih i autoritativnih sadržaja koji privlače prirodne veze.

Kombinacija on-page i off-page optimizacije pomaže poboljšati rangiranje web stranice na tražilicama i privući više organskog prometa. SEO također uključuje istraživanje ključnih riječi, analizu konkurencije, praćenje rezultata i prilagodbu strategija kako bi se postigao bolji rezultat.

Važno je naglasiti da je SEO dugotrajan proces i zahtijeva dosljednost, kontinuirano praćenje i prilagodbu kako bi se održao visok položaj u rezultatima pretraživanja.

Site structure (strukturna organizacija web stranice) odnosi se na način organiziranja i hijerarhijsko postavljanje sadržaja na web stranici. Ova struktura odražava način na koji su stranice međusobno povezane i kako se korisnici kreću kroz web mjesto.

Dobra struktura web mjesta olakšava korisnicima pronalaženje željenih informacija, potiče duže zadržavanje na web mjestu i poboljšava SEO jer omogućuje tražilicama bolje razumijevanje sadržaja i povezivanje relevantnih stranica.

Sitemap (XML sitemap) je datoteka koja sadrži popis svih dostupnih stranica na web stranici. To je strukturirani dokument napisan u XML formatu koji pomaže tražilicama da bolje razumiju strukturu web stranice i indeksiraju sve relevantne stranice i podstranice na njoj.

Static web (statička web stranica) je vrsta web stranice koja se sastoji od fiksnog, nepromjenjivog sadržaja koji se prikazuje korisnicima na isti način bez obzira na njihove interakcije s web stranicom. Statičke web stranice obično se sastoje od HTML, CSS i slika koje se prikazuju korisnicima kao gotov proizvod.

Pogodne su za jednostavne projekte s fiksnim sadržajem koji se rijetko mijenja. Međutim, nisu pogodne za web stranice s kompleksnim ili dinamičkim zahtjevima, poput web trgovina, blogova ili web aplikacija. Za takve projekte obično se koriste dinamičke web stranice koje se generiraju na temelju korisničkih interakcija i podataka iz baze podataka.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) je standardni protokol za slanje e-pošte putem interneta. Koristi se za slanje e-pošte s poštanskog poslužitelja (mail servera) izvorne adrese na poštanski poslužitelj odredišne adrese.

Važno je napomenuti da se SMTP koristi za slanje e-pošte između poslužitelja, a ne za prikazivanje ili čitanje poruka na klijentskim uređajima. Klijenti koriste drugi protokol poput POP3 ili IMAP za preuzimanje poruka s poslužitelja na svoje uređaje.

SSL (Secure Sockets Layer) je kriptografski protokol koji osigurava sigurnu komunikaciju između klijenta (npr. web preglednika) i poslužitelja (npr. web poslužitelja) putem interneta. SSL pruža enkripciju podataka i autentifikaciju kako bi se zaštitila privatnost i integritet podataka koji se prenose između korisnika i web stranica.

SSL je sada zamijenjen protokolom TLS (Transport Layer Security), ali termin "SSL" još uvijek se koristi općenito za označavanje sigurne veze putem protokola TLS.

Web stranice koje koriste SSL/TLS certifikate mogu se prepoznati po "https://" u URL-u i ikoni lokota (zaključanog) u pregledniku, što ukazuje na sigurnu vezu.

Subdomain je dio domene koji se nalazi ispred glavne domene i odvaja se od glavne domene točkom. Subdomen je naziv ili oznaka koja se dodaje ispred glavne domene kako bi se organizirali ili identificirali određeni dijelovi web stranice.

Na primjer, u URL-u "blog/studio-d.hr", "blog" je subdomena, "studio-d" je glavna domena, a "hr" je vršna domena.

Subdomene se često koriste za različite sekcije ili podstranice web stranice, kao što su blogovi, forumi, trgovine i drugi dijelovi koji mogu zahtijevati posebnu organizaciju ili postavke.

Važno je napomenuti da svaka subdomena može imati vlastiti sadržaj, konfiguraciju i postavke, a mogu se koristiti i za statistiku, marketinške kampanje ili druge svrhe.

T

Tag u kontekstu web razvoja i HTML-a odnosi se na oznaku koja se koristi za označavanje ili definiranje određenog elementa ili sadržaja unutar HTML dokumenta. Sastavni su dio HTML jezika i koriste se za strukturiranje, stiliziranje i pružanje semantičkog značenja sadržaja na web stranicama.

Tagovi omogućuju web preglednicima i drugim alatima za obradu HTML-a da razumiju i pravilno interpretiraju sadržaj web stranice. Oni su ključni za stvaranje strukture, dizajna i funkcionalnosti web stranica.

Pravilno korištenje HTML tagova u skladu s HTML specifikacijom pomaže u izgradnji pravilno oblikovanog i semantički ispravnog HTML sadržaja.

Web template je datoteka koja sadrži predloženi dizajn i raspored elemenata na web stranici, kao i pripadajuće stilove i funkcionalnosti. Template obično uključuje HTML kod, CSS stilove i ponekad JavaScript skripte. Korištenjem templatea, možete brže stvarati nove web stranice jer većina dizajna i strukture već je definirana u predlošku, a vi samo trebate prilagoditi sadržaj.

Postoji mnogo web templatea dostupnih na internetu, bilo besplatno ili uz naknadu, koji pokrivaju različite vrste web stranica i stilova. Možete koristiti gotove templatee ili izraditi vlastite prilagođene templatee prema svojim potrebama.

Traffic ("promet") se odnosi na kretanje posjetitelja, korisnika ili podataka na internetu. U kontekstu web stranica, promet se odnosi na broj posjetitelja ili korisnika koji pristupaju određenoj web stranici u određenom vremenskom razdoblju.

U

UX (User Experience) se odnosi na ukupni doživljaj korisnika prilikom interakcije s proizvodom, uslugom ili sustavom. Fokus UX-a je na stvaranju korisničkih sučelja i interakcija koje su intuitivne, ugodne i zadovoljavajuće za korisnika.

Glavni cilj UX-a je poboljšanje zadovoljstva korisnika i postizanje njihovih ciljeva prilikom korištenja proizvoda ili usluge.

UI (User Interface) se odnosi na sve vizualne i interaktivne elemente s kojima korisnici dolaze u dodir prilikom interakcije s proizvodom, uslugom ili sustavom. UI obuhvaća dizajn i organizaciju elemenata kao što su tipografija, boje, ikone, slike, navigacijski elementi, tipke i ostali interaktivni elementi.

Dobro osmišljen UI dizajn pridonosi boljem korisničkom iskustvu i olakšava korisnicima postizanje svojih ciljeva prilikom korištenja proizvoda ili usluge. UI dizajn često surađuje s UX dizajnom kako bi se stvorilo cjelovito korisničko iskustvo.

Usability (upotrebljivost) se odnosi na mjeru u kojoj korisnici mogu učinkovito, ugodno i bez poteškoća koristiti proizvod, uslugu ili sustav. Fokus usability-a je na osiguravanju da korisničko iskustvo bude intuitivno, jednostavno za korištenje i da omogućuje korisnicima da postignu svoje ciljeve na najbolji mogući način.

URL (Uniform Resource Locator) je adresa koja identificira jedinstvenu lokaciju određenog resursa na webu. URL se koristi za pristupanje web stranicama, datotekama, sličicama, videozapisima i drugim sadržajima putem interneta.

Primjer url: https://studio-d.hr

URL-ovi su ključni za navigaciju i identifikaciju resursa na webu, omogućavajući korisnicima da pristupe određenim web stranicama ili sadržajima putem web preglednika.

V

Virtualni asistent je program ili softverski alat koji koristi umjetnu inteligenciju (AI) kako bi pružio pomoć i izvršavao zadatke slične onima koje bi obavljao ljudski asistent. Dizajnirani su da imitiraju ljudsku interakciju i pružaju korisnicima odgovore na pitanja, obavljaju zadatke ili pružaju informacije na temelju unaprijed definiranih zadataka ili mogućnosti.

Oni olakšavaju korisnicima obavljanje zadataka i pružaju brz pristup informacijama, poboljšavajući produktivnost i korisničko iskustvo.

Neki od poznatijih su:

Siri, Google Assistant, Amazon Alexa i Microsoft Cortana itd...

Visibility (vidljivost) se odnosi na mjeru u kojoj web stranica ili sadržaj može biti vidljiv ili pronađen na internetu. Vidljivost je ključna za uspjeh na webu jer utječe na to koliko korisnika može pronaći i posjetiti vašu web stranicu ili pristupiti vašem sadržaju.

Važno je kontinuirano raditi na poboljšanju vidljivosti vaše web stranice ili sadržaja kako biste privukli više korisnika i ostvarili svoje ciljeve na webu. To uključuje primjenu različitih strategija, analizu rezultata i prilagodbu pristupa kako bi se postigla što veća vidljivost.

Voice search (glasovno pretraživanje) je tehnologija koja omogućava korisnicima da pretražuju internet i traže informacije putem glasovnih naredbi umjesto tipkanja upita. Umjesto da koriste tipkovnicu ili unos teksta, korisnici jednostavno izgovaraju svoj upit naglas koristeći glasovne asistente poput Siri, Google Assistant, Amazon Alexa ili Microsoft Cortana.

Umjesto da korisnici moraju fizički unositi upite, mogu jednostavno postaviti pitanje glasom i dobiti odgovor putem zvučnika ili prikaza uređaja. To omogućava brže i prirodnije interakcije s tehnologijom, posebno na mobilnim uređajima i pametnim zvučnicima.

Ovakvo pretraživanje ima sve veći utjecaj na način na koji korisnici pristupaju informacijama i traže sadržaj. Stoga je važno da tvrtke i vlasnici web stranica prilagode svoje strategije pretraživanja kako bi iskoristili prednosti glasovnog pretraživanja i osigurali vidljivost i dostupnost svojih sadržaja korisnicima koji preferiraju glasovno pretraživanje.


W

Web stranica (webpage) je pojedinačna stranica koja čini dio web mjesta (website). Web stranica je jedinstvena adresa na internetu koja prikazuje određeni sadržaj koji može sadržavati tekst, slike, videozapise, obrasce za unos podataka i druge elemente.

Web stranice se mogu pristupiti putem web preglednika kao što su Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, itd.

Web stranice se koriste za prikazivanje informacija, pružanje usluga, prodaju proizvoda, komunikaciju s korisnicima i druge svrhe. One su osnovni gradivni blokovi weba i omogućuju interakciju između korisnika i web sadržaja.

Dizajn i funkcionalnost web stranica mogu se razlikovati ovisno o svrsi i ciljevima web mjesta. To može uključivati različite stilove, raspored elemenata, navigaciju, interaktivnost i druge karakteristike koje se prilagođavaju ciljnoj publici i korisničkom iskustvu.

Ukratko, web stranica je pojedinačna jedinica sadržaja na webu koja se prikazuje korisnicima putem web preglednika i omogućuje pristup informacijama i funkcionalnostima koje pruža web mjesto.

Web stranica (website) je kolekcija povezanih web stranica koje zajedno tvore cjelovitu prisutnost na internetu za određenu svrhu. Website se sastoji od različitih elemenata kao što su web stranice, slike, videozapisi, zvukovi, interaktivni obrasci i druge komponente koje su organizirane i povezane kako bi pružile korisnicima informacije, usluge ili druge funkcionalnosti.

Website može biti statičan ili dinamičan.

Statičan website sadrži fiksne web stranice koje se ne mijenjaju često i prikazuju isti sadržaj svim posjetiteljima.

Dinamičan website koristi sustav upravljanja sadržajem (CMS) ili programiranje kako bi omogućio ažuriranje i promjenu sadržaja na web stranicama, interakciju s korisnicima i druge napredne funkcionalnosti.

Website se obično sastoji od početne stranice (homepage) koja predstavlja glavni ulazni punkt i daje pregled web mjesta. Odatle korisnici mogu navigirati kroz različite sekcije web mjesta putem izbornika, navigacijskih veza ili tražilice. Svaka web stranica obično ima jedinstvenu URL adresu koja je specifična za tu stranicu.

Koristi se u razne svrhe kao što su osobni blogovi, poslovne web stranice, e-trgovine, vijesti, obrazovne platforme, društvene mreže, forumi i mnoge druge. Svaki website ima svoj dizajn, strukturu i sadržaj koji odražavaju njegovu svrhu i ciljeve.

Razvoj i održavanje websitea uključuje različite aktivnosti kao što su web dizajn, web razvoj, optimizacija za pretraživače (SEO), upravljanje sadržajem, sigurnost, analitika i druge. Cilj je stvoriti funkcionalan, atraktivan i korisnički prijateljski website koji pruža vrijednost posjetiteljima i ostvaruje ciljeve vlasnika weba.

Web dizajn (web design) je proces stvaranja i oblikovanja izgleda, izgleda i vizualne estetike web stranica. On obuhvaća različite aspekte kao što su izbor boja, tipografija, raspored elemenata, upotreba slika i grafika te općenito stvaranje privlačnog i funkcionalnog korisničkog iskustva.

Web dizajn je važan jer utječe na dojam i doživljaj korisnika prilikom posjete web stranici. Dobar web dizajn trebao bi biti usklađen s ciljevima web stranice, imati intuitivnu navigaciju, brzo učitavanje, biti responsivan (prilagodljiv za različite ekrane i uređaje) te pružati jednostavnost i preglednost u prikazu informacija.

Pri dizajniranju web stranica, web dizajneri često koriste različite alate i tehnologije kao što su grafički softveri (npr. Adobe Photoshop, Sketch), jezici za označavanje (npr. HTML, CSS) i biblioteke za stiliziranje (npr. Bootstrap, CSS Grid) kako bi stvorili željeni izgled i funkcionalnosti.

Važno je naglasiti da web dizajn ide ruku pod ruku s korisničkim iskustvom (UX). Dobar web dizajn uzima u obzir korisničke potrebe i pruža intuitivan i ugodan doživljaj prilikom interakcije s web stranicom.

Uz vizualni aspekt, web dizajn također može uključivati i informacijsku arhitekturu, tj. organiziranje i strukturiranje sadržaja na web stranici kako bi se olakšalo pronalaženje informacija i navigacija korisnicima.

Sve u svemu, web dizajn je ključni element u stvaranju atraktivnih, funkcionalnih i korisnički orijentiranih web stranica koje privlače posjetitelje i pružaju im ugodno iskustvo prilikom interakcije s webom.

WordPress je popularna platforma za upravljanje sadržajem (CMS - Content Management System) koja omogućuje izradu, uređivanje i upravljanje web stranicama na jednostavan i intuitivan način, čak i za korisnike bez naprednih tehničkih vještina.

WordPress je besplatan i otvorenog koda, što znači da možete preuzeti i instalirati softver na svoj web poslužitelj i imati potpunu kontrolu nad svojom web stranicom. On pruža fleksibilnost i prilagodljivost u dizajnu i funkcionalnostima putem temâ (templates) i dodataka (plugins).

Jedna od najvažnijih karakteristika WordPressa je njegova jednostavnost korištenja. Ima intuitivno korisničko sučelje s kojim se lako snalaze i početnici. Uz to, nudi bogatu kolekciju tema i dodataka koji vam omogućuju prilagodbu izgleda i funkcionalnosti vaše web stranice prema vašim potrebama.

WordPress je također vrlo prilagodljiv i skalabilan, što znači da se može koristiti za različite vrste web stranica, kao što su blogovi, osobne web stranice, poslovne web stranice, online trgovine itd. Sadržaj se može jednostavno organizirati putem kategorija i oznaka, a podržava i dodavanje slika, videozapisa i drugih medijskih sadržaja.

Osim toga, WordPress ima veliku zajednicu korisnika i razvijatelja koja pruža podršku, dijeli znanje i razvija nove teme i dodatke. Postoje brojne resurse, forumi i tutorijali koji vam mogu pomoći u izgradnji i održavanju vaše WordPress web stranice.

Sveukupno, WordPress je moćan alat za izgradnju web stranica koji omogućuje stvaranje atraktivnih, funkcionalnih i dinamičnih web stranica s relativnom lakoćom, čak i ako nemate napredno programersko znanje.

W3C, što je skraćenica za World Wide Web Consortium, je organizacija koja razvija i promiče web standarde. Njihov glavni cilj je osigurati interoperabilnost, dostupnost i dugoročnu održivost World Wide Weba.

Sastavljen je od međunarodne zajednice članova koji uključuju organizacije, tvrtke, sveučilišta i pojedince. Njihovi stručnjaci surađuju na definiranju i razvoju web standarda kako bi osigurali da web tehnologije budu kompatibilne i interoperabilne na svim platformama i uređajima.

W3C je odgovoran za razvoj mnogih ključnih tehnoloških standarda koji se koriste na webu, uključujući HTML (Hypertext Markup Language), CSS (Cascading Style Sheets), XML (Extensible Markup Language), RDF (Resource Description Framework) i mnoge druge.

Osim razvoja standarda, W3C također provodi programe testiranja i certificiranja kako bi se osigurala usklađenost s web standardima. Njihovi alati i smjernice pomažu web dizajnerima i programerima u izradi web stranica i aplikacija koje su prilagođene standardima i imaju dobru kvalitetu.

Također igra ključnu ulogu u osiguravanju stabilnosti i napretka weba, promicanju najboljih praksi u razvoju weba te poticanju inovacija i suradnje među članovima web zajednice. Njihov rad je od velike važnosti za održavanje otvorenog, interoperabilnog i dostupnog weba za sve korisnike diljem svijeta.

WAI, što je skraćenica za Web Accessibility Initiative, je inicijativa koju vodi W3C s ciljem poboljšanja pristupačnosti weba za osobe s invaliditetom. Njihov glavni cilj je osigurati da web stranice, alati i tehnologije budu dostupni i upotrebljivi za sve korisnike, bez obzira na njihove fizičke ili kognitivne sposobnosti.

"www" je kratica koja se često koristi kao prefiks u URL-ovima web stranica i predstavlja skraćenicu od "World Wide Web". Dodavanje "www" ispred domene u URL-u tradicionalno je bio način za identifikaciju web stranica i razlikovanje od drugih servisa i protokola na internetu.

Na primjer, ako želite posjetiti web stranicu s domenom "studio-d.hr", možete to učiniti na dva načina:

 1. www.studio-d.hr - koristeći prefiks "www" kao dio URL-a

 2. studio-d.hr - bez prefiksa "www"

Oba oblika trebala bi voditi do iste web stranice, ali tehnički gledano, "www" predstavlja poddomenu koja može biti postavljena kao standardni prefiks za web stranice.

Važno je napomenuti da ne sve web stranice koriste "www" kao dio svog URL-a. Neki vlasnici web stranica preferiraju korištenje samo "studio-d.hr" bez prefiksa "www" kako bi skratili URL i pojednostavnili adresu web stranice. U takvim slučajevima, pristup web stranici bez prefiksa "www" vodi izravno do iste web stranice.

Korištenje ili izostanak "www" u URL-u uglavnom je pitanje osobnih ili organizacijskih preferencija te tehničkih konfiguracija na poslužitelju web stranice.

Bez obzira na to koji oblik koristite, bitno je da pravilno konfigurirate DNS postavke i omogućite pravilno preusmjeravanje tako da korisnici mogu pristupiti Vašoj web stranici s bilo kojim oblikom URL-a.

X

XML (Extensible Markup Language) je označni jezik koji se koristi za označavanje i strukturiranje podataka. XML je dizajniran kako bi bio čitljiv za ljude i strojeve te se često koristi za razmjenu podataka između različitih aplikacija i platformi na webu.

XML se često koristi u kontekstu web usluga (web services), gdje se koristi za razmjenu podataka između klijenta i servera. Također se koristi za definiranje konfiguracijskih datoteka, kao što su konfiguracijski XML dokumenti za web aplikacije ili sustave.

XML je temelj za druge jezike označavanja poput HTML-a (Hypertext Markup Language) i XHTML-a (Extensible Hypertext Markup Language). Ovi jezici se koriste za strukturiranje i prikazivanje sadržaja na webu.

XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) je jezik označavanja koji kombinira sintaksu HTML-a s XML-om. XHTML je strože definiran od HTML-a i pridržava se XML pravila, što znači da zahtijeva pravilnu strukturu i sintaksu.

Često koristi za izradu web stranica jer pruža strožu sintaksu i interoperabilnost s XML parserima. Korištenje XHTML-a može osigurati da web stranice budu pravilno strukturirane i kompatibilne s različitim preglednicima i uređajima.

Važno je napomenuti da se XHTML danas manje koristi u odnosu na HTML5, koji je postao dominantni jezik označavanja za web stranice. HTML5 pruža naprednije značajke i veću fleksibilnost u usporedbi s XHTML-om, ali konceptualno i sintaktički sličan XHTML-u.